European Arboricultural CouncilVHG Platform Boomspecialisten

Informatie over European Tree Technician hercertificering

Informatie over European Tree Technician hercertificering

EAC – European Arboricultural Council, de Europese koepelorganisatie voor boomspecialisten, heeft besloten dat alle ETT-gecertificeerden met ingang van 1 januari 2022 zich zullen moeten hercertificeren. Dit houdt in dat alle ETT-gecertificeerden vanaf januari 2022 de op boomspecialisme gebaseerde, relevante cursussen, trainingen, opleidingen en kennisbijeenkomsten dienen bij te houden en daarvoor bewijsmateriaal moeten kunnen aantonen. De huidige (in 2022) ETT-certificaathouders zijn geldig tot en met 31 december 2025 op elke nationale lijst van gecertificeerde European Tree Technicians.

45 kennisuren in 3 jaar

Volgens het Europese besluit wordt er geen onderscheid gemaakt tussen ETW- en ETT-punten. ETW-punten tellen ook mee voor de ETT-hercertificering. Alleen moet voor de ETT-hercertificering 45 uren in plaats van 30 uren worden behaald. Let wel: voor zover het gaat om lessen/ onderwerpen die ook onder de ETW-domeinen vallen, tellen deze uren van ETT mee voor de ETW-hercertificering.

Een ETT-hercertificering is geldig als in een periode van 3 jaar, 45 kennisuren zijn behaald. Deze kennisuren dienen voorafgaand aan de kennisbijeenkomst te worden geaccordeerd  door de Vaststellingscommissie Hercertificering ETW-ETT. Dit zal in de toekomst, wat betreft het kennisaanbod voor de ETT-ers, kritischer worden beoordeeld dan tot nu toe het geval is. Daarover is de Begeleidingsgroep VHG Platform Boomspecialisten in gesprek.

Dit betekent dat alle huidige ETT-gecertificeerden tot en met 31 december 2025 de mogelijkheid krijgen om deze 45 uren te verzamelen/ behalen. Dit dient u per definitie zelf bij te houden en de informatie over de inhoud te verzamelen. Op dit moment is de Begeleidingsgroep VHG Platform Boomspecialisten drukdoende om voor alle gecertificeerden, een registratiesysteem op te zetten waarin de benodigde informatie en overzicht(en) van bijgewoonde kennismomenten verzameld en bijgehouden worden om zodoende de ETT-ers in Nederland hierin tegemoet kunnen komen. Hierover worden gesprekken met een instantie gevoerd. Zodra meer bekend is, zullen wij u hierover uiteraard informeren, naar verwachting in de loop van het eerste kwartaal van 2023.

Ondertussen is het van belang om registraties van de in 2022 gevolgde kennismomenten te bewaren om aan te kunnen tonen dat de 45 kennisuren voor 31 december 2025 behaald zijn om gehercertificeerd te worden.

Written by
Jan Willem de Groot

Wij laten bomen leven! Dat is de missie waaraan ik samen met een team van gepassioneerde boomspecialisten dagelijks werk.

Related Articles

European Arboricultural Council

Europese standaards snoeien, planten en kroonverankering

Deze standaards zijn gepubliceerd door de werkgroep van het TeST project (Technical...

European Arboricultural Council

Nieuwsbrief EAC 2023-01

Lees de recentste nieuwsbrief van de European Arboricultural Council met daarin informatie...

VHG Platform Boomspecialisten

VHG en ISB lanceren Nationaal Platform Bomen

Zaterdag 18 maart lanceerden Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) en...

VHG Platform Boomspecialisten

Uitnodiging lancering Nationaal Platform Bomen op 18 maart 2023

Lancering Nationaal Platform Bomen Datum Zaterdag 18 maart 2023  Aanvang 09:15 uur Locatie Yuverta MBO...