Home VHG Platform Boomspecialisten VHG en ISB lanceren Nationaal Platform Bomen
VHG Platform Boomspecialisten

VHG en ISB lanceren Nationaal Platform Bomen

Zaterdag 18 maart lanceerden Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) en de Intergemeentelijke Studiegroep Bomen (ISB) het Nationaal Platform Bomen. Dit gebeurde tijdens een feestelijk event op het Kennislandgoed Larenstein in Velp, waar Yuverta mbo 120 jaar onderwijs in bos- en natuurbeheer vierde.

Het Nationaal Platform Bomen verbindt de verschillende organisaties in de bomensector met elkaar, ontsluit kennis, ervaring en activiteiten rond bomen en brengt alle informatie samen op één plek. Gezamenlijk vestigen de partners de aandacht op het belang van bomen in de stedelijke omgeving.

3 miljard bomen
“De tijd dat bomen slechts decoratie waren, is echt voorbij”, zegt Jan Willem de Groot namens het VHG Platform Boomspecialisten. “Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat bomen een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van ons leefklimaat, de biodiversiteit en de gezondheid van mensen.” “Door samen te werken binnen het platform creëren we meer impact”, vult Djorn Noordman namens de ISB aan. “De uitdagingen zijn groot. Zo ligt er vanuit Brussel de doelstelling om 3 miljard nieuwe bomen en struiken in de EU aan te planten. Daarvoor willen we kweekbossen opzetten bij een aantal grote Nederlandse steden, om te kunnen voorzien in voldoende goed gekweekte bomen.”

Partners
Binnen het Nationaal Platform Bomen werken opdrachtgevers, opdrachtnemers, adviseurs en opleiders samen aan een gezonde groene leefomgeving. Naast VHG Platform Boomspecialisten en ISB zijn als partner aangesloten: Bomenstichting, Kennisplatform CROW, Groenkeur, IPC Groene Ruimte, i-Tree Platform Nederland, Kring Praktiserende Boomverzorgers (KPB-ISA), NVTB, Praktijk Centrum Bomen en Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland.

Samenwerken aan een gezonde leefomgeving
De deelnemende partijen werken aan een gezamenlijke toekomstvisie om het belang van bomen en hun ecosysteemdiensten te positioneren. Het platform faciliteert ontmoetingen tussen ketenpartners en maakt zich sterk voor integraal onderwijs, zoals een doorlopende leerlijn voor boomspecialisten. Via een centrale website (nationaalplatformbomen.nl) en bijeenkomsten wordt kennis gedeeld. Daarnaast wil het platform collectief onderzoek initiëren.

De samenwerkingspartners binnen het Nationaal Platform Bomen, v.l.n.r., vooraan: Ronny Sprong (IPC Groene Ruimte), Henk Werner (KPB-ISA), Maarten Windemuller (Bomenstichting), Willem van Delft (Praktijkcentrum Bomen) en Djorn Noordman (ISB). Achteraan, v.l.n.r.: Dick Oosthoek (Groenkeur en NVTB), Marc van Rosmalen (Koninklijke VHG), Maarten Loeffen (Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland) en Jan Willem de Groot (VHG Platform Boomspecialisten en i-Tree Platform Nederland). Foto: Michiel Pothoff

Over de initiatiefnemers

VHG Platform Boomspecialisten

VHG Platform Boomspecialisten is een platform van en voor boomspecialisten die lid zijn van Koninklijke VHG, de belangenbehartiger van de ondernemers in het groen. Bij VHG zijn in totaal 1.100 bedrijven aangesloten. Zij zijn actief in aanleg, renovatie en onderhoud van particuliere en bedrijfstuinen, openbaar groen, dak- en gevelbegroening, interieurbeplanting en boomspecialistisch onderhoud.
Het platform Boomspecialisten organiseert vakinhoudelijke kennisbijeenkomsten en initieert en begeleidt de uitvoering van boomspecialisten gerelateerde projecten zoals i-Tree Eco Nederland, protocol Essentaksterfte en EMVI-criteria leidraad voor boombestekken.

Intergemeentelijke Studiegroep Bomen

De Intergemeentelijke Studiegroep Bomen (ISB) bestaat al ruim 50 jaar. Deelnemers zijn 20 grote gemeenten, Universiteit van Wageningen, Hogeschool Van Hall Larenstein, Bomenstichting en verschillende boomdeskundigen. De ISB wisselt kennis uit en stond aan de basis van onder andere het landelijk protocol  essentaksterfte, de richtlijn beoordeling takbreukrisico bij populieren en diverse onderzoeken met betrekking tot de kastanjebloedingsziekte en het komen tot een resistente kastanje voor deze ziekte.

Nationaal Platform Bomen

Het Nationaal Platform Bomen is intern gericht op het verbinden van de bomensector en extern gericht op het positioneren van bomen in stedelijk gebied.

Meer informatie over het Nationaal Platform Bomen kunt u vinden op deze website

Cecil Konijnendijk

Namens het Nationaal Platform Bomen gaf Cecil Konijnendijk een presentatie met de titel ‘De bosstad is op komst!’. In zijn presentatie gaf Cecil een overzicht van de meest recente ontwikkelingen op het vlak van stedelijke vergroening, zowel internationaal als in Nederland. Bomen en groen worden steeds meer serieus genomen, bijvoorbeeld als onderdeel van klimaatactie en het verbeteren van onze gezondheid. Het vakgebied van de ‘Urban Forestry’ levert hier belangrijke bijdragen aan, van straatboom tot stadsbos, en van beleid tot beheer. We weten inmiddels steeds meer over de baten van bomen, maar hoe brengen we deze kennis in de praktijk? Wat kan gebruik van de zogenaamde 3:30:300-vuistregel bijdragen aan groenere en betere steden? Uit welke andere veelbelovende concepten en voorbeelden kunnen we lering trekken voor Nederland?

Korte bio: Cecil Konijnendijk noemt zichzelf een ‘Global Urban Forester’. Hij heeft wereldwijd onderzoek gedaan naar verschillende aspecten van stadsbossen, stadsbomen en ander stedelijk groen. Bovendien is hij een van de drijvende krachten van de internationale urban forestry-gemeenschap. Cecil heeft steden en organisaties in meer dan 30 landen geadviseerd tijdens het ontwikkelen en uitvoeren van stedelijk groenbeleid. Momenteel is hij directeur van het Nature Based Solutions Institute en tevens verbonden als gastonderzoeker aan de Wageningen Universiteit en als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van British Columbia in Vancouver. In februari 2021 lanceerde Cecil de 3:30:300-vuistregel voor groenere en gezondere steden. Na 25 jaar in het buitenland gewoond te hebben is hij nu weer terug in Nederland.

Written by
Jan Willem de Groot

Wij laten bomen leven! Dat is de missie waaraan ik samen met een team van gepassioneerde boomspecialisten dagelijks werk.

Related Articles

VHG Platform Boomspecialisten

Uitnodiging lancering Nationaal Platform Bomen op 18 maart 2023

Lancering Nationaal Platform Bomen Datum Zaterdag 18 maart 2023  Aanvang 09:15 uur Locatie Yuverta MBO...

KPB-ISANederlandse BoominfodagVHG Platform Boomspecialisten

Save the Date: Boominfodag en NKB 2023

NKB en Nederlandse Boominfodag van 11-13 mei 2023 op Landgoed Larenstein De...

European Arboricultural CouncilVHG Platform Boomspecialisten

Informatie over European Tree Technician hercertificering

EAC – European Arboricultural Council, de Europese koepelorganisatie voor boomspecialisten, heeft besloten...